Karriera

Pozicione Vakante


 • Inspektor i kontrollit të cilësisë (Durrës)
 • Teknik Ekzekutiv i Shitjeve (Vorë)
Inspektor i kontrollit të cilësisë (Durrës)

Përshkrimi i punës:

Përgjegjësitë e inspektorit të cilësisë:

 • Të kryejë vlerësime të rregullta të cilësisë për të gjitha materialet hyrëse nga shitësit dhe produktet dalëse për transport.
 • Të përjashtojë të gjitha produktet dhe materialet që nuk arrijnë të përmbushin pritshmëritë e cilësisë.
 • Të lexojë planet (blueprint) dhe specifikimet për të kuptuar kërkesat e produkteve dhe shërbimeve.
 • Të masë dimensionet e produktit, ekzaminojë funksionalitetin dhe krahasojë produktin përfundimtar me specifikimet.
 • Të rekomandojë përmirësime në procesin e prodhimit për të siguruar kontrollin e cilësisë.
 • Të dokumentojë rezultatet e inspektimit duke plotësuar raportet e detajuara dhe të dhënat e performancës.
 • Të mësojë ekipin e prodhimit për kontrollin dhe cilësinë për të përmirësuar përsosmërinë e produktit.
 • Të zgjidhë çështjet që lidhen me cilësinë në kohën e duhur.

Kërkesat e inspektorit të cilësisë:

 • Diplomë universitare ose kualifikim ekuivalent.
 • Preferohet certifikimi në kontrollin e cilësisë.
 • Minimumi 2 vite eksperiencë në një pozicion të ngjashëm.
 • Njohuri të shkëlqyera të MS Office.
 • Aftësi të mira matematikore dhe teknike.
 • Rrjedhshëm në anglisht
 • Kuptimi i fortë i standardeve të kontrollit të cilësisë dhe teknikave të testimit.
Apliko Tani
Teknik Ekzekutiv i Shitjeve (Vorë)

Përshkrimi i punës:

 • Sigurimi i klientëve të rinj potencialë.
 • Mbajtja e kontakteve të rregullta me klientët ekzistues.
 • Udhëtimi në vendndodhjen e klientit për të folur për gamën tonë të produkteve.
 • Demonstrimi i veçorive teknike dhe përfitimeve të produkteve tona.
 • Këshillimi i klientëve për përmirësimet e teknologjisë dhe produktet e ngjashme.
 • Përpilimi i dokumenteve të tenderit dhe propozimeve të klientëve.
 • Gjenerimi i porosive të blerjeve dhe faturave të shitjeve.
 • Mbajtja e marrëdhënieve të forta me klientët.
 • Pjesëmarrja në kurse dhe seminare të trajnimit të produkteve.
 • Përmbushja e objektivave të shitjeve.

Kërkesat teknike të ekzekutivit të shitjeve:

 • Diplomë në administrim biznesi ose fusha të ngjashme.
 • Eksperiencë e mëparshme si drejtues shitjesh.
 • Njohuri të forta të produkteve shkencore dhe teknike.
 • Aftësi të shkëlqyera ndërpersonale.
 • Sjellje profesionale dhe miqësore.
 • Aftësi të forta komunikimi.
 • Njohuri bazë të sistemeve kompjuterike dhe softuerit të Office.
 • Rrjedhshëm në anglisht
 • Aftësia për të përmbushur objektivat e shitjeve dhe komisioneve.
 • Aftësia për të udhëtuar.
Apliko Tani

Bashkuhu me Ekipin Tonë

Në Emante, ne besojmë se suksesi ynë udhëhiqet nga talenti dhe përkushtimi i jashtëzakonshëm i pjesëtarëve të ekipit tonë. Ne jemi gjithmonë në kërkim të një stafi të apasionuar e të gatshëm të kontribojë në misionin tonë dhe për të sjellë një ndryshim të niveleve të larta. Nëse po kërkoni një mundësi karriere dinamike dhe përmbushëse, ju ftojmë të bashkoheni me ekipin tonë.

Autostrada Tiranë – Durrës, Mucaj, Vorë

+355 52 420 130

info@emante.eu