Karriera

Pozicione Vakante


 • Zyrtar i Prokurimit (Durrës)
 • Financiere (Vorë)
 • Magazinier (Durrës)
 • Teknik Ekzekutiv i Shitjeve (Vorë)
 • Inspektor i kontrollit të cilësisë (Durrës)
Zyrtar i Prokurimit (Durrës)

Pozicioni: Zyrtar i Prokurimit

Pasqyra e Kompanisë:

Emante Panels është një kompani e prodhimit të panelave sandwich, dinamike dhe në rritje. Vlerat tona qendrojnë rreth profesionalizmit, cilësisë, inovacionit dhe kënaqësisë së klientëve, duke besuar në ofrimin e produkteve dhe shërbimeve më të larta cilësore për klientët e saj, ndërsa mbetemi të përkushtuar ndaj praktikave etike dhe të përgjegjshme të biznesit. Ne jemi të përkushtuar ndaj përsosmërisë në çdo aspekt të operacioneve tona dhe po kërkojmë një individ të talentuar të bashkohet me ekipin tonë si Zyrtar i Prokurimit.

Përmbledhje e Pozicionit:

Si një Zyrtar i Prokurimit në Emante, do të luani një rol të rëndësishëm në sigurimin efikas të burimeve, blerjes dhe dorëzimit të mallrave dhe shërbimeve të nevojshme për operacionet tona. Ju do të jeni përgjegjës për menaxhimin e procesit të prokurimit nga fillimi deri në fund, duke përfshirë zgjedhjen e furnitorëve, negociatat, menaxhimin e kontratave dhe menaxhimin e marrëdhënieve me furnizuesit.

Detyrat Kyçe:

 • Identifikimi dhe vlerësimi i furnizuesit bazuar në çmimin, cilësinë dhe shpejtësinë e dorëzimit.
 • Negocimi i kontratave dhe kushteve me furnizuesit për të siguruar kosto-efektivitet dhe kushte të favorshme.
 • Koordinimi me departamentet e brendshme për të kuptuar nevojat e tyre të prokurimit dhe krijimi i strategjive të prokurimit në përputhje me to.
 • Monitorimi i niveleve të inventarit dhe menaxhimi efektiv i buxhetit të prokurimit.
 • Mbajtja e regjistrave të sakta të veprimtarive të prokurimit dhe kontratave me furnizuesit.
 • Zhvillimi dhe mbajtja e marrëdhënieve të forta me furnizuesit për të siguruar dorëzimin në kohë dhe për të zgjidhur çdo çështje që mund të lindë.
 • Qëndrim I azhurnuar mbi tendencat e industrisë dhe praktikat më të mira në prokurim për të përmirësuar vazhdimisht proceset dhe strategjitë.

Kualifikimet:

 • Diplomë Bachelor në Administrim Biznesi, Menaxhimi i Zinxhirit të Furnizimeve ose fushë të ngjashme.
 • Të paktën 5 vjet përvojë në rolin e prokurimit ose blerjes.
 • Aftësi të forta negociuese dhe komunikuese.
 • Aftësi shumë të mira në Microsoft Office dhe softueret e prokurimit.
 • Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur dhe për të renditur detyrat efektivisht.
 • Vëmendje në detaje dhe aftësi të forta analitike.
 • Njohuri e gjuhës angleze në nivel biznesi.

Benefitet:

 • Paga konkurruese në përputhje me përvojën.
 • Mundësi për zhvillim dhe avancim profesional.
 • Një ambient i punës dinamik dhe bashkëpunues.
 • Nëse jeni një individ i motivuar dhe i orientuar drejt detajeve me pasion për prokurimin, ju inkurajojmë të aplikoni për këtë mundësi tërheqëse. Bashkohuni me ne në Emante Panels dhe bëhuni një kontribues kyç për suksesin tonë!
Apliko Tani
Financiere (Vorë)

Përgjegjësitë:

 • Regjistrimin e faturave të shitjes dhe blerjes dhe regjistrimin e të gjithë informacionit të nevojshëm, sipas formateve të kërkuara nga kompania dhe legjislacionit fiskal në fuqi;
 • Kontrolli i detajuar i shpenzimeve dhe të ardhurave mujore të realizuara;
 • Të plotësojë dhe të mirëmbajë kartelat financiare per menaxhimin dhe ndjekjen e inventarëve
  Garanton saktësinë e llogarive të arkëtueshme/pagueshme përmes komunikimit periodik me klientët dhe furnitorët.
 • Çdo detyrë tjetër administrative që mund ti caktohet nga departamenti i Financës.

Kualifikimet:

 • Të ketë eksperiencë pune si financiere minimalisht 2 vjet.
 • Të njohë shumë mirë programin e Finances 5.0 & Paketën office.
 • Saktësi dhe produktivitet, aftësi për të përmbushur afatet.
 • Të bashkëpunojë me stafin e departamentit për të gjitha detyrat.
 • Te jetë etike në marrëdhenie me kolegë.
Apliko Tani
Magazinier (Durrës)

Departamenti: Depo

Raporton Tek: Menaxheri i Fabrikës

Përmbledhja e Punës:

Po kërkojmë një magazinier të përqendruar në detaje dhe të organizuar për të menaxhuar dhe mirëmbajtur inventarin dhe objektet e depozitës së kompanisë sonë. Magazinieri do të jetë përgjegjës për sigurimin që materialet dhe furnizimet të ruhen me siguri dhe efikasitet, duke menaxhuar gjithashtu bazën e të dhënave të inventarit me saktësi. Ky rol luajnë një rol kyç në efikasitetin përgjithshëm dhe suksesin e operacioneve tona.

Detyrat Kryesore:

 1. Menaxhimi i Inventarit:
 • Pranojë, kontrollojë dhe verifikojë mallrat e ardhura, duke siguruar që ato përputhen me porositë e blerjes dhe standardet e cilësisë.
 • Etiketoni dhe kategorizoni mënyrën e duhur dhe ruani artikujt në vendet e caktuara brenda depozitës ose magazinës.
 • Menaxhoni regjistrat e inventarit të saktë dhe kryeni numërimet periodike të aksioneve për të pajtuar disakorditë.
 • Bashkëpunojë me departamentin e blerjeve për të mbajtur nivelet e aksioneve optimale dhe për të minimizuar kostot e mbajtjes.
 1. Kontrolli i Cilësisë:
 • Sigurohuni që të gjitha artikujt e ruajtur janë në gjendje të mirë dhe përputhen me standardet e cilësisë.
 • Identifikoni dhe raportoni çdo artikull të dëmtuar ose të skaduar për hedhje ose zëvendësim.
 1. Organizimi dhe Mirëmbajtja:
 • Mbani zonën e ruajtjes të pastër, të organizuar dhe të sigurt, duke ndjekur udhëzimet e duhura për ruajtjen.
 1. Siguria dhe Siguria:
 • Zbatoni masa të sigurisë për të parandaluar vjedhjen ose qasjen e paautorizuar në zonën e ruajtjes.
 • Respektoni protokollet e sigurisë dhe sigurojini trajtimin e sigurt të materialeve, përfshirë artikujt e rrezikshëm.

Kualifikimet:

 • Diplomë e shkollës së mesme ose ekuivalente; edukim shtesë ose certifikim në menaxhimin e inventarit është një avantazh.
 • Përfshirje e provuar si magaziner ose në një rol të ngjashëm.
 • Vëmendje e fuqishme për detaje dhe saktësi.
 • Aftësi të shkëlqyera organizative dhe menaxhimi kohor.
 • Përfshirje në përdorimin e softuerit të menaxhimit të inventarit dhe njohuri të bazuara në kompjuter.
 • Njohuri e protokolleve të sigurisë dhe të sigurisë.
 • Aftësi efektive komunikimi dhe aftësi në punën në grup.
Apliko Tani
Teknik Ekzekutiv i Shitjeve (Vorë)

Përshkrimi i punës:

 • Sigurimi i klientëve të rinj potencialë.
 • Mbajtja e kontakteve të rregullta me klientët ekzistues.
 • Udhëtimi në vendndodhjen e klientit për të folur për gamën tonë të produkteve.
 • Demonstrimi i veçorive teknike dhe përfitimeve të produkteve tona.
 • Këshillimi i klientëve për përmirësimet e teknologjisë dhe produktet e ngjashme.
 • Përpilimi i dokumenteve të tenderit dhe propozimeve të klientëve.
 • Gjenerimi i porosive të blerjeve dhe faturave të shitjeve.
 • Mbajtja e marrëdhënieve të forta me klientët.
 • Pjesëmarrja në kurse dhe seminare të trajnimit të produkteve.
 • Përmbushja e objektivave të shitjeve.

Kërkesat teknike të ekzekutivit të shitjeve:

 • Diplomë në administrim biznesi ose fusha të ngjashme.
 • Eksperiencë e mëparshme si drejtues shitjesh.
 • Njohuri të forta të produkteve shkencore dhe teknike.
 • Aftësi të shkëlqyera ndërpersonale.
 • Sjellje profesionale dhe miqësore.
 • Aftësi të forta komunikimi.
 • Njohuri bazë të sistemeve kompjuterike dhe softuerit të Office.
 • Rrjedhshëm në anglisht
 • Aftësia për të përmbushur objektivat e shitjeve dhe komisioneve.
 • Aftësia për të udhëtuar.
Apliko Tani
Inspektor i kontrollit të cilësisë (Durrës)

Përshkrimi i punës:

Përgjegjësitë e inspektorit të cilësisë:

 • Të kryejë vlerësime të rregullta të cilësisë për të gjitha materialet hyrëse nga shitësit dhe produktet dalëse për transport.
 • Të përjashtojë të gjitha produktet dhe materialet që nuk arrijnë të përmbushin pritshmëritë e cilësisë.
 • Të lexojë planet (blueprint) dhe specifikimet për të kuptuar kërkesat e produkteve dhe shërbimeve.
 • Të masë dimensionet e produktit, ekzaminojë funksionalitetin dhe krahasojë produktin përfundimtar me specifikimet.
 • Të rekomandojë përmirësime në procesin e prodhimit për të siguruar kontrollin e cilësisë.
 • Të dokumentojë rezultatet e inspektimit duke plotësuar raportet e detajuara dhe të dhënat e performancës.
 • Të mësojë ekipin e prodhimit për kontrollin dhe cilësinë për të përmirësuar përsosmërinë e produktit.
 • Të zgjidhë çështjet që lidhen me cilësinë në kohën e duhur.

Kërkesat e inspektorit të cilësisë:

 • Diplomë universitare ose kualifikim ekuivalent.
 • Preferohet certifikimi në kontrollin e cilësisë.
 • Minimumi 2 vite eksperiencë në një pozicion të ngjashëm.
 • Njohuri të shkëlqyera të MS Office.
 • Aftësi të mira matematikore dhe teknike.
 • Rrjedhshëm në anglisht
 • Kuptimi i fortë i standardeve të kontrollit të cilësisë dhe teknikave të testimit.
Apliko Tani

Bashkohu me Ekipin Tonë

Në Emante, ne besojmë se suksesi ynë udhëhiqet nga talenti dhe përkushtimi i jashtëzakonshëm i pjesëtarëve të ekipit tonë. Ne jemi gjithmonë në kërkim të një stafi të apasionuar e të gatshëm të kontribojë në misionin tonë dhe për të sjellë një ndryshim të niveleve të larta. Nëse po kërkoni një mundësi karriere dinamike dhe përmbushëse, ju ftojmë të bashkoheni me ekipin tonë.

Autostrada Tiranë – Durrës, Mucaj, Vorë

+355 52 420 130

info@emante.eu