Blog - Emante

Energy-Construction-Green-Economy-2023-1.jpg

Emante, një kompani lider në sektorin e prodhimit të paneleve sanduiç, strukturave metalike dhe strukturave mbështetëse për vendosjen e paneleve fotovoltaike, mori pjesë në panairin “Energy, Construction & Green Economy 2023”. Ky panair, një eveniment i rëndësishëm në industrinë e ndërtimit, ku kompanitë prezantojnë dhe promovojnë projektet dhe inovacionet e tyre në fushën e energjisë së rinovueshme dhe efikasitetit të energjisë.

Emante ka shfaqur një përkushtim të qëndrueshëm ndaj energjisë diellore dhe inovacionit në fushën e ndërtimit. Përfshirja e tyre në këtë panair është një tregues i qartë i dedikimit të tyre ndaj një mjedisi më të pastër dhe një ekonomie të qëndrueshme. Kompania ka bërë hapa të rëndësishëm në zhvillimin e projekteve të energjisë diellore dhe është një shembull i ndërtimit të qëndrueshëm në sektorin e ndërtimit.

Në panairin “Energy, Construction & Green Economy 2023”, Emante prezantoi projektet e tyre më të fundit në fushën e energjisë së rinovueshme, duke përfshirë strukturat metalike të ndërtuara në Fier. Ata ndanë përvojën e tyre në përdorimin e teknologjive të fundit për të rritur efikasitetin e energjisë në çdo projekt të realizuar.

Përveç prezantimit të këtyre projekteve, Emante gjithashtu u shpreh e hapur për të eksploruar mundësi të reja dhe partneritete në fushën e energjisë së rinovueshme. Ky panair ofroi një platformë të shkëlqyer për të njohur dhe negociuar me kompani të tjera në industri dhe për të krijuar lidhje të reja strategjike.

Emante është një shembull i shkëlqyer i një kompanie që është kthyer në një superfuqi tregtare në industrinë e prodhimit të paneleve sanduiç dhe strukturave metalike për panelet fotovoltaike brenda dhe jashtë kufijve të Shqipërisë.

Energy-Construction-Green-Economy-2023-12
Energy,-Construction-&-Green-Economy-2023-08
Energy,-Construction-&-Green-Economy-2023-11
Energy-Construction-Green-Economy-2023-10
Energy, Construction & Green Economy 2023 6
Energy, Construction & Green Economy 2023 5
Energy, Construction & Green Economy 2023 4
Energy, Construction & Green Economy 2023 3
Energy, Construction & Green Economy 2023 2
Energy, Construction & Green Economy 2023 7