zzzzzzzzzzzz Vlerat & Misioni - Emante

Vlerat & Misioni

Vendosja e themeleve të forta për një sukses afatgjatë

Emante Manufacturing operon bazuar në vlera thelbësore dhe në një mision të qartë.
Vlerat e Emantes kanë për bazë profesionalizmin, cilësinë, inovacionin, etikën, përgjegjshmërinë në biznes dhe një klient të kënaqur, duke i ofruar këtij të fundit produkte dhe shërbime të cilësisë më të lartë.

VIZION
100%

PLAN
100%

RRITJE
100%

Misioni i Emantes është të jetë leader në garantimin e zgjidhjeve inovative dhe të qëndrueshme në industrinë e ndërtimit. Ne synojmë ta arrijmë këtë duke përdorur teknologjinë dhe teknikat më të fundit të prodhimit për të ofruar produkte të cilësisë së lartë, me kosto të ulët energjitik dhe që plotësojnë çdo nevojë të klientëve të saj.

Përveç angazhimit për përsosmëri, Emante gjithashtu vendos një theks të fortë në mbrojtjen e mjedisit. Ne përpiqemi të minimizojnë impaktin në mjedis duke përdorur materiale dhe procese prodhimi të qëndrueshme, si dhe duke promovuar praktika ndërtimi me kosto të ulët energjitik.
Në përgjithësi, vlerat dhe misioni i Emantes pasqyrojnë përkushtimin tonë për të ofruar produkte dhe shërbime të veçanta, duke respektuar etikën në biznes dhe duke ruajtjur mjedisin.